Kom godt igennem processen

Programperioden 2023-2027

Programperioden 2023 - 2027

Hvis du har modtaget tilsagn i programperioden 2023 - 2027, finder du her guides og vejledninger til at hjælpe dig igennem projektet.

Din lokale aktionsgruppe kan vejlede og hjælpe dig i både ansøgningsfasen, den aktive projektfase, ved projektafslutningen og ved afrapportering.

Men som ansøger og projektholder er du selv ansvarlig for alle de konkrete opgaver i relation til projektet. Du står bl.a. selv for at lave en projektbeskrivelse, at indhente tilbud, føre timeregnskaber, lave budget osv.

Hvis du helt fra starten tager højde for de krav der stilles, så har du muligheden for at få succes med både dit projekt og håndteringen af tilskudsmidlerne.

Jo bedre, du har forberedt og researchet alle faser af projektet, inden du går i gang, jo større er udsigten til et vellykket forløb.

Der er masser af hjælp og vejledning at hente undervejs, men det kræver, at du sætter dig ind i reglerne fra start og holder styr på dokumentationen.

Du starter din ansøgning via Tast-selv på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Hvis du har behov for hjælp til systemet, har vi samlet brugervejledninger og videoguides her.

Du skal søge om godkendelse, hvis du vil foretage en større ændring af dit projekt.

Kontakt altid din koordinator inden du påbegynder processen, da han/hun kan hjælpe dig med at vurdere, om ændringen kræver en godkendelse.

Ændringer der kræver en godkendelse:

1. Der sker væsentlige ændringer i projektets budget.
2. Projektet bliver forsinket.
3. Projektet skal overdrages til en anden virksomhed, forening mv. benyt erklæringen her.
4. Projektet skal flytte til en anden adresse.

Sådan søger du om ændringer:

Du kan søge om ændringer i Tast selv - men dog først efter du har modtaget dit tilsagn.

Hvis du har brug for hjælp til Tast selv, kan du læse denne guide, eller se vores videoguide

* Orientér dig omkring kravene til projektændringer i vejledningens punkt 10

 

Ændringsprocessen: Ændringsprocessen

Har du fået tilsagn om LAG-midler efter 1. januar 2023 kan du anmode om udbetaling fra den 15. maj 2024.

Du søger om udbetaling via Tast selv 

Her finder du en guide til, hvordan du udfylder din udbetalingsanmodning i Tast selv.

Herunder finder du det bilag, som du skal skrive dine udgifter ind i, når du sender din anmodning om udbetaling når projektet er afsluttet.

Du kan med fordel bruge det allerede fra projektets start, og skrive dine udgifter, bilagsnumre osv. ind løbende. Det vil både give dig et løbende overblik, og gøre arbejdet med udbetalingsanmodningen lettere.

Udgiftsoversigten

Alle typer projekter skal skilte med EU-logo

Det skal fremgå af din officielle hjemmeside og af alle dine officielle profiler på sociale medier, at projektet får tilskud fra EU.

Kravet gælder alle typer projekter, uanset tilskuddets størrelse.

Hvornår skal jeg skilte?

Du skal skilte fra den dag du modtager dit tilsagn og indtil tilskuddet er endeligt udbetalt.

Skiltning på hjemmeside

På din hjemmeside skal du:

  • Kort beskrive, hvad projektet handler om, og fremhæve, at det får støtte fra EU.
  • Indsætte det officielle EU-logo på hjemmesiden.

Skiltning på sociale medier

Her skal du kort beskrive, hvad projektet handler om, og fremhæve, at det får støtte fra EU. Du må gerne bruge EU-logoet her, men det er ikke et krav.

Skiltning på kommunikationsmateriale

Hvis du har fået tilskud til kommunikations- og informationsmateriale, skal EU-logoet fremgå, så det er tydeligt, at projektet er udarbejdet med støtte fra EU.

Opsætning af fysisk skilt

Hvis dit projekt har fået tilskud på mere end 10.000 Euro (ca. 75.500 kr.), skal du opsætte et fysiske skilt ved projektet, som informerer om projektet.

Skiltet skal opsættes, så snart du har modtaget dit tilsagn og være synligt indtil du har fået udbetalt dit tilskud.

Du kan fx placere skiltet ved indgangen / eller i receptionen til den bygning hvor projektet befinder sig eller i nærheden af det indkøbte udstyr/maskiner.

Krav til det fysiske skilt:

  • Det skal fremgå af skiltet, at projektet får tilskud fra EU.
  • EU-logoet skal fremgå af skiltet.
  • Skiltet skal mindst være i A3-format.
  • Skiltet kan være en fast plade af fx træ eller metal, en plakat af fx papir, eller en elektronisk skærm. Hvis skiltet opsættes udendørs, skal det kunne holde til vejr og vind. 

Skabelon til fysisk skilt i A3

Her finder du det korrekte logo, som skal bruges når du skilter:

Standardlogoet findes til både lys og mørk baggrund - og du kan vælge imellem en horisontal og en vertikal version.

Standardlogo til lys baggrund

Standardlogo til mørk baggrund

  EU logo   

Hvis ikke du har mulighed for at bruge farver 

Hvis du ikke har mulighed for at lave dit kommunikations- og informationsmateriale i farver, kan du i stedet for standardlogoet bruge et EU-logo i sort/hvid.

På hjemmesider og andre digitale medier, skal logoet altid fremstå i farver.

EU-logo i sort-hvid

 

For eksempler og mere information omkring skiltning og logo: læs vejledningens punkt 9