Projekter rettet mod lokale frivillige aktører i landdistrikterne

Landdistriktspuljen udbød i efterårsrunden 2021 midler til at give lokale frivillige aktører mulighed for at gennemføre projekter, der udfordrede traditionelle rammer for fællesskaber og dermed mobiliserede nye typer af frivillige og skabte nye former for deltagelse samt fællesskaber lokalt.

Der blev i 2021 afsat 4 mio. kr. til en ny særskilt projekttype under Landdistriktspuljen rettet mod lokale frivillige aktører i landdistrikterne. Den nye projekttype, som kun blev udbudt i 2021, skulle give lokale frivillige aktører mulighed for at gennemføre projekter, der udfordrede traditionelle rammer for fællesskaber og dermed mobiliserede nye typer af frivillige og skabte nye former for deltagelse samt fællesskaber lokalt.

Fordelingen af midler til projekter rettet mod frivillige aktører fulgte op på Strategi for et stærkere civilsamfund (oktober 2017) samt aftale mellem den daværende regering (Venstre, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om satspuljen på børne- og socialområdet 2018-2021 af november 2017.

 

Vejledning, ansøgning og evaluering

Her kan du læse mere om projekttypens formål, samt praktiske informationer om ansøgningsproceduren og vilkårene for Landdistriktspuljens tilskud. Du kan desuden finde link til ansøgningsportalen samt det skema, du skal bruge til at evaluere gennemførte projekter.

Hvem har fået støtte?

KONTAKT

Landdistriktspuljen

Ansøgningsfrist

Lukket for ansøgninger.