Landdistriktspuljen

Landdistriktspuljen fremmer landdistriktsudvikling gennem støtte til projekter og udvalgte aktører.

Landdistriktspuljen

Landdistriktspuljen støtter i 2024 fem typer projekter i åbne ansøgningsrunder.
Både foreninger, private, virksomheder, selvejende og offentlige institutioner samt kommuner og regioner kan opnå støtte fra puljen. Det kan dog variere fra projekttype til projekttype, hvilke aktører, der kan opnå tilskud. 

Pulje til borgerdrevne dagligvarebutikker

Puljen yder medfinansiering til projekter, der omhandler etablering og udvikling af borgerdrevne dagligvarebutikker. 

(Lukket for ansøgninger)

Projekter på de små øer

Det overordnede formål med puljens støtte til projekter på småøerne er at sikre levevilkårene i de små øsamfund. Projekterne kan opnå støtte i form af tilskud eller lån og skal iværksættes på en eller flere af de 27 småøer.

(Ny ansøgningsrunde åbner senere på året)

Projekter i landdistrikter med landvindmøller og solcelleparker

Det overordnede formål med støtten til projekter i områder med landvindmøller er at støtte almennyttige, rekreative, sociale og kulturelle projekter, der fremmer oplevelser i nærområdet, styrker den lokale sammenhængskraft eller kompenserer for gener fra landvindmøller.

(Lukket for ansøgninger)

Forsøgsprojekter

Det overordnede formål med støtten til forsøgsprojekter er at fremme beskæftigelse, erhvervsudvikling, service, levevilkår, bosætning samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne.

(Ny ansøgningsrunde åbner senere på året)

Forskningsprojekter

Det overordnede formål med støtten til forskningsprojekter er at belyse udviklingsvilkår og -muligheder i landdistrikterne.

(Ny ansøgningsrunde åbner senere på året)

Projekter rettet mod lokale frivillige aktører i landdistrikterne

Der var i 2021 afsat 4 mio. kr. til en særskilt projekttype under Landdistriktspuljen rettet mod lokale frivillige aktører i landdistrikterne. 

(Lukket for ansøgninger)

Aftalebaseret støtte

Ud over støtte til projekter yder Landdistriktspuljen tilskud til udvalgte aktører, som indgår étårige aftaler med Plan- og Landdistriktsstyrelsen om mål- og resultatplaner for de aktiviteter, som tilskuddene går til.

Det drejer sig om Food Organisation of Denmark, Sammenslutningen af Danske Småøer, Landdistrikternes Fællesråd og Center for Landdistriktsforskning.

Der er 12. november 2019 indgået politisk aftale om aftalebaseret støtte fra Landdistriktspuljen til Center for Landdistriktsforskning.

KONTAKT

Landdistriktspuljen

Ofte stillede spørgsmål

Landdistriktspuljen anvender en digital ansøgningsportal samt digitale ansøgningsskemaer. Her får du svar på typiske spørgsmål relateret til den digitale ansøgningsportal samt ansøgningsskemaerne. 

Afrapportering

Har du modtaget støtte fra Landdistriktspuljen, skal du aflægge rapport, når projektet slutter.

Evaluering af Landdistriktspuljen

Landdistriktspuljen blev evalueret i 2018. Læs mere her: Evaluering af Landdistriktspuljen