Læs mere om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet

2014-2022

Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2022

Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet er det ene af de to EU-programmer, der ligger til grund for arbejdet i de lokale aktionsgrupper. Med Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet ønsker EU blandt andet en bæredygtig udvikling af fiskeriområder.

Den Europæiske Fiskerifond er navnet på den EU-strukturfond, der støtter udviklingen af et bæredygtigt fiskeri og akvakultur i perioden 2014-2020. Visionen er at skabe rammerne for det størst mulige vedvarende udbytte af den danske fiskeri- og akvakultursektor.

Fonden stiller tilskudsmidler til rådighed til at fremme udviklingen inden for fiskeri- og akvakultursektoren. Bolig- og Planstyrelsen har i den forbindelse ansvaret for indsatsområdet 'Bæredygtig udvikling af fiskeriområder'. 

Bæredygtig udvikling af fiskeriområder

Konkret skal der skabes flere iværksættere og lokale arbejdspladser i fiskeriområderne og samtidig skal levevilkårene forbedres. Udover at skabe nye arbejdspladser til fiskere uden for fiskerisektoren kan der gives tilskud til markedsføring af fiskeriprodukter, turisme, fornyelse af kystlandsbyer, beskyttelse af naturarv og meget mere.