Læs mere om

Landdistriktsprogrammet 2014-2022

Landdistriktsprogrammet 2014-2022

Landdistriktsprogrammet er det ene af de to EU-programmer, der ligger til grund for arbejdet i de lokale aktionsgrupper. Med Landdistriktsprogrammet ønsker EU blandt andet at skabe nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne.

Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Det skal være attraktivt at bo, arbejde og drive erhverv i alle dele af Danmark. Landdistrikterne skal derfor udvikle sig, så de ikke taber pusten i det globale kapløb.

Ambitionen er at forbedre levevilkårene ved at styrke de sociale, økonomiske og miljømæssige betingelser for livet på landet. Det sker ved at støtte projekter, som kan give nye arbejdspladser i landdistrikterne og hjælpe erhvervsudviklingen i gang i fødevarebranchen. Der skal samtidig satses på at passe på naturen og miljøet, og på at forbedre befolkningens levevilkår.

Bolig- og Planstyrelsen har ansvaret for to af indsatsområderne under Landdistriktsprogrammet - og som de lokale aktionsgrupper blandt andet er en udmøntning af.

Job- og vækstskabende erhvervsudvikling
Der skal være flere iværksættere og lokale arbejdspladser i landdistrikterne, så befolkningen ikke flytter væk. Det overordnede mål er at øge antallet af lokale arbejdspladser i landdistrikterne.

Formålet er at styrke erhvervsstrukturen i landdistrikterne ved at etablere nye arbejdspladser i nærområdet. Det handler i høj grad om at få bosætning og arbejdspladser til at hænge sammen, så det bliver attraktivt for erhvervsaktive familier at slå sig ned i områderne uden for byerne.

Forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne
Der skal være attraktive levevilkår i landdistrikterne, der er med til at give stærk sammenhængskraft mellem land og by.

Det overordnede mål er at forbedre levevilkårene i landdistrikterne. Formålet er, at bidrage til at borgerne i landdistrikterne har adgang til en række konkrete og basale servicefaciliteter som fritids- og kulturtilbud samt transport og informations- og kommunikationsteknologi. Det handler om at forbedre rammevilkårene og dermed sikre fortsat bosætning i landdistrikterne.