Regional- og landdistriktspolitisk redegørelse 2023

Aktuelle udfordringer og udviklingstendenser i landdistrikterne.