Mere end 56 millioner kroner til at skabe udvikling i landdistrikterne

Publiceret 06-03-2024

Der er i 2024 afsat 56,7 millioner til Landdistriktspuljen, som støtter foreninger og aktiviteter, der skaber liv og udvikling i landdistrikterne og på de små øer.

Idag åbner Landdistriktspuljen for nye ansøgninger til den første af to ansøgningsrunder under Landdistriktspuljen i 2024. I løbet af året vil der blive udbudt midler til forsøgsprojekter, projekter på de små øer, forskningsprojekter, projekter i landdistrikter med landvindmøller og solcelleparker samt til lokalsamfund, der ønsker at etablere og udvikle borgerdrevne dagligvarebutikker.

I alt 29,75 mio. kr. bliver udmøntet i Landdistriktspuljens første runde. De fordeler sig på følgende projekttyper:

  • 6,2 mio. kr. til projekter for borgerdrevne dagligvarebutikker
  • 2,65 mio. kr. til projekter på de små øer
  • 20,7 mio. kr. til projekter i områder med landvindmøller og solcelleparker 

Ansøgninger til Landdistriktspuljens første runde 2024 skal være Plan- og Landdistriktsstyrelsen i hænde inden 17. april kl. 12.00

 

Fakta om Landdistriktspuljen

I 2024 vil der være to ansøgningsrunder. I Landdistriktspuljens første ansøgningsrunde, er der i alt afsat 29,75 mio. kr. til projekter for borgerdrevne dagligvarebutikker, projekter på de små øer og projekter i landdistrikter med landvindmøller og solcelleparker. I anden runde afsættes der midler til forsøgsprojekter, projekter på de små øer og forskningsprojekter.

Af de 56,7 mio. kr., der samlet uddeles fra Landdistriktspuljen i 2024 tildeles 8,6 mio. kr. til Landdistrikternes Fællesråd, Sammenslutningen af Danske Småøer, Center for Landdistriktsforskning og FOOD som aftalebaseret støtte.

Se ansøgningsrunder og vejledninger på livogland.dk

 

Bekendtgørelse for Landdistriktspuljen 

Til første ansøgningsrunde i 2024 træder en ny bekendtgørelsen for Landdistriktspuljen i kraft.

Bekendtgørelsen fastsætter regler for Landdistriktspuljen som fx hvad der kan søges tilskud til, hvem der kan søge, hvilke krav og tildelingskriterier, der lægges vægt på, hvem der træffer afgørelse, hvorledes tilskud udbetales mv.

Bekendtgørelsen medføre en enkelt ændring i retningslinjerne for Landdistriktspuljen. Der er tidligere givet erhvervsrettede lån til øerne, som nu gives som støtte.

Bekendtgørelsen kan læses her: