Ny bekendtgørelse om LAG-tilskud til projekter

Publiceret 02-07-2024

Plan- og Landdistriktsstyrelsen udsendte den 6. maj 2024 et udkast til en ny bekendtgørelse om LAG-tilskud til projekter. Ved høringsfristens udløb den 2. juni 2024 modtog styrelsen 11 høringssvar, som har ført til justeringer af bekendtgørelsen.

I den endelige bekendtgørelse er reglerne om LAG’ernes egne projekter lempet. En LAG kan nu få udbetalt tilskud til egne projekter på op til 10 pct. af projektrammen i årene 2024-2027. LAG’erne kan også gennemføre flere projekter samtidig.

Ændringerne sigter mod at forbedre LAG-ordningen og udnytte EU's forordningsgrundlag bedre.

Detaljer om ændringerne kan findes på høringsportalen.

Væsentlige ændringer:

Nye projekttyper:
•    Tilskud til samarbejdsprojekter
•    Tilskud til projekter på tværs af flere lokale aktionsgruppers område
•    De lokale aktionsgruppers egne projekter

Forenklinger:
•    Standardsats for udgifter til løn
•    Ansøgningsfrist for projekter

Nye EU-regler:
•    Mulighed for større tilskud til erhvervsprojekter (de minimis)

Bekendtgørelsen findes her