Orientering

Straksudbetaling af LAG-midler

Publiceret 15-11-2023

Vi er gået i gang med at sagsbehandle i forbindelse med straksudbetaling af LAG-midler til afsluttede projekter for programperioden 2014-2022

  • Folketingets Finansudvalg har tiltrådt et aktstykke, som giver hjemmel til at straksudbetale LAG-midler i 2023.
  • Udbetalingsanmodninger, som ikke allerede er påbegyndt sagsbehandlingen, får straksudbetalt 80 % af det anmodede beløb inden årsskiftet.
  • Udbetalingsanmodninger, som er modtaget i styrelsen inden 4. december, bliver sagsbehandlet med henblik på straksudbetaling inden årsskiftet. Udbetalingsanmodninger, som er indkommet efter december, tager vi fat på som det første i starten af det nye år.
  • Anmodninger om rateudbetalinger sagsbehandles som normalt. Vi holder øje med de rateudbetalinger, som kommer ind, så vi løbende kan få prioriteret dem.
  • Udbetalingsanmodninger for projekter, som allerede har fået en rateudbetaling, kan IKKE få straksudbetaling. Disse prioriteres dog ikke lige så højt som rateudbetalingerne, da de allerede har fået udbetalt en rate. De håndteres også i starten af det nye år.