Stor lancering af den nye programperiode for LAG 2023-2027!

Publiceret 24-05-2023

Den længe ventede LAG-ordning for 2023-2027 blev officielt lanceret af Louise Schack Elholm, minister for landdistrikter på Kick-off konferencen i Middelfart.

Fællesbillede af deltagerne på konferencen

I en forsamling bestående af lokale aktionsgrupper, kommuner, regioner og andre interessenter, der alle stræber efter at fremme udvikling og vækst i landdistrikterne, var der en stor energi og entusiasme for at gå i gang med ordningen.

Programmet for dagen omfattede blandt andet en paneldebat med minister Louise Schack Elholm, Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, Søren Steen Andersen, borgmester i Assens kommune, Frode Thule Jensen, formand for LAG Vendsyssel og Flemming Engtoft Larsen, formand for LAG Nordvestsjælland, hvor alle havde mulighed for at stille spørgsmål og debattere LAG'ernes rolle i landdistriktsudviklingen i Danmark.

Konferencen var tydeligt centreret omkring LAG'ernes egne lokale visioner, samt deres muligheder for strategiske partnerskaber med bl.a. private fonde.

Laura Kristine Munch, projektchef hos Realdania, præsenterede et perspektiv på samarbejdet mellem LAG'erne som vigtige samarbejdspartnere og Alistair Prior fra EU CAP Network gæstede Middelfart, for at inspirere til vidensdeling og samarbejde med andre LAG'er i EU.

Det var en inspirerende dag, hvor ideer blev udvekslet, og der var stor entusiasme for at udnytte de lokale ressourcer til at fremme innovation og vækst i vores landdistrikter.

Den nye LAG-ordning giver en fremragende mulighed for at udforske kreative løsninger og etablere stærke partnerskaber, der vil bidrage til den fortsatte udvikling i landdistrikterne.