Ansøgningsfristen til Landdistriktspuljen første ansøgningsrunde er forlænget med 14 dage

Publiceret 31-05-2023

Grundet den sene vedtagelse af finansloven udvides ansøgningsfristen til onsdag den 14 juni. kl. 12.00. Den første af to ansøgningsrunder under Landdistriktspuljen 2023 er derfor åben i 14 dage mere end oprindeligt offentliggjort.

Der er i 2023 afsat mere end 50 millioner til Landdistriktspuljen, som støtter foreninger og aktiviteter, der skaber liv og udvikling i landdistrikterne og på de små øer.

I løbet af 2023 vil der blive udbudt midler til forsøgsprojekter, projekter på de små øer, forskningsprojekter, projekter i områder med landvindmøller og solcelleparker samt midler til lokalsamfund, der ønsker at etablere og udvikle borgerdrevne dagligvarebutikker.

I alt 28,1 mio. kr. bliver udbudt i Landdistriktspuljens første runde. De fordeler sig på følgende projekttyper:

  • 6,1 mio. kr. til projekter for borgerdrevne dagligvarebutikker
  • 2,5 mio. kr. til projekter på de små øer
  • 19,5 mio. kr. til projekter i landdistrikter med landvindmøller og solcelleparker

Ansøgninger til Landdistriktspuljens første runde i 2023 skal være Plan- og Landdistriktsstyrelsen i hænde inden 14. juni kl. 12.00.

Ansøgninger til Landdistriktspuljen bliver vurderet af Det Rådgivende Udvalg for Landdistriktspuljen, som består af formand Finn Jorsal, Lisbeth Kristensen Lei, Nynne Larsby Friis og Tyge Mortensen.

 

Fakta om Landdistriktspuljen

I 2023 vil der være to ansøgningsrunder. I Landdistriktspuljens første ansøgningsrunde er der i alt afsat 28,1 mio. kr. til projekter for borgerdrevne dagligvarebutikker, projekter på de små øer og projekter i områder med landvindmøller og solcelleparker. I anden runde afsættes midler til forsøgsprojekter, projekter på de små øer og forskningsprojekter.

Af de 51,8 mio. kr., der samlet uddeles fra Landdistriktspuljen i 2023, tildeles 7,2 mio. kr. til Landdistrikternes Fællesråd, Sammenslutning af Danske Småøer, Center for Landdistriktsforskning og FOOD som aftalebaseret støtte.

Se ansøgningsrunder og vejledninger på hjemmesiden Liv og land.dk.

 

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål om Landdistriktspuljen, kan du kontakte Plan- og Landdistriktsstyrelsen på tlf. 41 71 78 97 eller på landdistriktspulje@bpst.dk