Ca. 23 mio. kr. skal bidrage til omstilling og udvikling af ”Brexit-ramte” virksomheder og lokalsamfund i landdistrikterne

Publiceret 18-01-2023

EU-midler hjælper lokalsamfund i landdistrikterne med at omstille sig, når de udfordres på handlen med Storbritannien efter Brexit

19 innovative projekter i områderne for de Lokale aktionsgrupper (LAG og FLAG), har modtaget betinget tilsagn om tilskud, til at omstille og udvikle ”Brexit-ramte” virksomheder og lokalsamfund i landdistrikterne.

Projekterne er udvalgt af et indstillingsudvalg, bestående af 5 repræsentanter, udvalgt af de lokale aktionsgruppers formænd, samt 2 repræsentanter fra det tidligere Bolig- og Planstyrelsen.

Ud af i alt 39 ansøgninger, har udvalget udpeget 19 projekter, som har dokumenteret at deres lokalområdet eller organisation er ramt af negative konsekvenser efter Brexit.

Fakta om BAR-puljen for LAG og FLAG områder:

BAR-puljen er en del af den politiske aftale om udmøntning af Brexit-reserven til fiskerisektoren.  

Varigheden af ordningen er afgrænset til perioden fra 1. januar 2020 til 30. september 2023.

Alle projekter skal være afsluttet 30. september 2023, med frist for indsendelse af regnskab den 15. oktober 2023. 

Midlerne udmøntes under de Lokale aktionsgrupper (LAG og FLAG) og er afgrænset til projekter, der kan godtgøre en påvirkning af Brexit på virksomheder og lokalsamfund, og som lever op til kravene om støtte igennem LAG-ordningen. 

Formålet med puljen for LAG og FLAG er at fastholde og udvikle stærke lokalsamfund, ved at støtte virksomheder, lokale ildsjæle og udviklingsprojekter i LAG og FLAG-områder, som er ramt af de negative konsekvenser af Brexit. 

Projekter der har modtaget betinget tilsagn.

Læs mere om BAR-puljen her.