17 millioner til nye projekter i landdistrikterne

Publiceret 13-12-2023

Landdistriktspuljen giver 17 millioner til forskning og projekter i landdistrikterne og på småøerne.

Tilsammen modtager 41 projekter på tværs af hele landet 17 mio. kr. i støtte til projekter, der kan skabe udvikling og gode levevilkår i landdistrikterne og på øerne.

 

Minister for byer og landdistrikter, Morten Dahlin:

”Det glæder mig at se landdistrikternes skabertrang og initiativrigdom. Vi fået stor søgning til Landdistriktspuljen, og det viser, at vi har stærke lokalsamfund i hele landet. Lokalsamfund, der ser muligheder for at skabe udvikling og positiv forandring. Det er meget positivt og skaber grundlag for at understøtte den udvikling og fremdrift, vi har behov for i landdistrikterne.”

 

Formand for Det Rådgivende Udvalg for Landdistriktspuljen, Finn Jorsal:

”De indkomne ansøgninger viser, at der rører sig meget i landdistrikterne og på øerne. Vi ser bl.a. en tendens til et positivt og nødvendigt generationsskifte. Der er kommet mange interessante ansøgninger til forskningspuljen, og i udvalget mener vi, at der er behov for nye vinkler på udviklingen. Derfor har vi valgt at udmønte flere midler til forskningsprojekter.”

 

Landdistriktspuljens 2. ansøgningsrunde havde frist for ansøgninger om støtte d. 11. oktober 2023. Der er i alt indkommet 101 ansøgninger med et samlet ansøgningsbeløb på 51,3 mio. kr.

 

De støttede projekter kan ses på www.livogland.dk

 

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål om landdistriktspuljen, kan du kontakte Plan- og Landdistriktsstyrelsen på tlf.: 41 71 78 97 eller på landdistriktspuljen@plst.dk