Invitation til Landdistriktskonferencen den 9. oktober 2023

Publiceret 30-08-2023

Minister for landdistrikter, Louise Schack Elholm, inviterer til årets Landdistrikts-konference, hvor der sættes fokus på liv og udvikling i landdistrikterne. Konferencen afholdes mandag d. 9. oktober i ToRVEhallerne i Vejle.

Til konferencen vil der være oplæg og debat om landdistrikterne, en projektbørs med eksemplariske landdistriktsprojekter, der har gjort en forskel lokalt. Endelig vil minister for landdistrikter, Louise Schack Elholm, uddele Landdistriktsprisen 2023.                                         

”Vi skal skabe en retning mod den fremtid, vi gerne vil have i landsbyerne og i landdistrikterne. Jeg glæder mig til at møde landdistriktsaktører og ildsjæle, og debattere både udfordringer og løsninger i forhold til at skabe grundlag for liv og udvikling i landdistrikterne” 

siger minister for landdistrikter, Louise Schack Elholm.

På årets ”projektbørs” gives inspirerende indblik i erfaringer og resultater fra et udvalg af gode landdistriktsprojekter.

”Lokale ildsjæle og fælleskaber findes i alle egne af Danmark. De er essentielle aktører i at udvikle attraktive lokalsamfund, og jeg glæder mig til at se og hylde deres store arbejde”

siger minister for landdistrikter, Louise Schack Elholm.

Dagens program

Tilmelding senest mandag d. 25. september 2023. Der er et begrænset antal pladser, der tildeles efter ”først til mølle” princippet.

Det er gratis at deltage i Landdistriktskonferencen.

Ved tilmelding til konferencen har du mulighed for vælge overnatning på konferencestedet for egen regning.