Anden runde af den nationale FLAG-pulje er åben for ansøgninger.

Publiceret 08-08-2023

Mandag den 1. maj 2023 kl. 12.00 åbnede anden runde 2023 af den nationale FLAG-pulje for ansøgninger.

Regeringen besluttede i 2021 at oprette en national FLAG-pulje, som en overgangsordning mellem sidste og indeværende programperiode for FLAG. Overgangsordningen gælder fra 2021 til 2023 med en årlig bevilling på 16 mio. kr. til fordeling blandt de 10 eksisterende lokale aktionsgrupper i de udpegede fiskeriområder (FLAG)

Formålet med den nationale FLAG-pulje er at yde tilskud til projekter og aktiviteter, som skal bidrage til at fremme job- og vækstskabende erhvervsudvikling og beskæftigelse i de udpegede fiskeriområder.

Projekter eller aktiviteter skal falde inden for følgende temaer:

  • Etablering og udvikling af mikrovirksomheder og små virksomheder.
  • Erhvervssamarbejde.
  • Innovation.
  • Fremme af en forskelligartet maritim økonomi.

FLAG

FLAG står for lokalaktionsgruppe i fiskeriområderne. Projekterne søges gennem de lokale aktionsgrupper i fiskeriområderne i Danmark, og skal leve op til de lokale formål, der fremgår af den gældende udviklingsstrategi.

Før du går i gang med din ansøgning, bør du tage kontakt til koordinatoren i din lokale aktionsgruppe.

Du kan finde ansøgningsskema, vejledninger og kontaktliste for FLAG for undersiden om National FLAG-pulje 2021-2023.

Ansøgninger til den nationale FLAG-pulje skal være Plan- og Landdistriktsstyrelsen i hænde senest den 31. august 2023 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål om den nationale FLAG-pulje, kan du kontakte Plan- og Landdistriktsstyrelsen på tlf 4171 7830 eller på nflag@bpst.dk.