Få inspiration til branding af landdistrikterne

Publiceret 11-11-2022

Et nyt inspirationskatalog giver inspiration til dig, der arbejder med branding af landdistrikterne.

Ligesom i andre lande står landdistrikterne i Danmark over for en række udfordringer i forhold til affolkning og økonomisk nedgang. Udviklingen udfordrer landdistrikternes bæredygtighed, der bliver truet yderligere af den globale konkurrence.

Derfor forsøger landdistrikterne i stigende grad at ’brande’ sig selv for blandt andet at fastholde deres borgere og tiltrække nye borgere, studerende og turister. Det sker ofte via place branding – på dansk stedbranding eller geobranding.

Mens place branding i mange år har været noget, turistforeningerne og destinationsselskaberne har stået for – og ofte har været forbundet med turisme og storbyer – er der i løbet af det sidste årti kommet større fokus på, hvordan aktører i landdistrikterne kan arbejde med place branding. 

Én af udfordringerne er dog, at der i de små byer og lokalsamfund ikke nødvendigvis er en organisering til at facilitere denne proces.