"Brexit-ramte" virksomheder og lokalsamfund i landdistrikterne får hjælp på 30 mio. kr.

Publiceret 11-11-2022

Nu er der hjælp på vej til mindre virksomheder og foreninger i landdistrikterne, som har mærket økonomiske konsekvenser af briternes exit fra EU.

I dag åbner som noget helt nyt en pulje med Brexit-reservemidler. Nu kan aktører fra områderne for de lokale aktionsgrupper for landdistriktsudvikling (LAG og FLAG) søge om penge fra den danske Brexit-reserve. Der er i den forbindelse målrettet 30 mio. kr. af Danmarks samlede Brexit-reserve til landdistrikterne.

Formålet med midlerne er at fastholde og udvikle stærke lokalsamfund ved at støtte de virksomheder, lokale ildsjæle og udviklingsprojekter i LAG- og FLAG-områderne, som er ramt af negative konsekvenser af Brexit.    

Puljen kan søges til omstilling og udvikling af virksomheder, sikring af gode levevilkår i lokalsamfundene og til f.eks. at skabe nyt liv i havne eller nedlagte virksomheder.

”Jeg er glad for, at der nu er hjælp at hente for dem, der har været særligt udfordret af Brexit. Det er vigtigt for sammenhængskraften i Danmark, at vi hjælper de områder, der er udfordret på grund af Brexit, og derfor håber jeg, at pengene kan bidrage til nyt liv,” siger indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen.

Midlerne udmøntes under de lokale aktionsgrupper (LAG) og kan søges af små og mellemstore virksomheder, organisationer, offentlige myndigheder og ildsjæle, der skaber mere attraktive levevilkår i områder ramt af Brexit.

Ansøgninger til den såkaldte BAR-pulje for LAG- og FLAG-områder skal være Bolig- og Planstyrelsen i hænde senest den 28. oktober 2022.

Se ansøgningsskemaer og vejledninger her.

Fakta om BAR-puljen for LAG- og FLAG-områder:

Ansøgningsrunden løber fra den 22. september 2022 – 28. oktober 2022.

Midlerne går til projekter, som kan redegøre for, hvordan virksomheden, lokalområdet eller organisationen er ramt af negative konsekvenser af Brexit.

Ordningens varighed er afgrænset til perioden fra 1. januar 2020 til 31. august 2023. Dvs. at støtteberettigede projekter, der er startet op i den periode, kan søge om tilskud fra puljen – så længe de er afsluttet senest den 30. september 2023.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål om BAR-puljen for LAG og FLAG-områder, kan du kontakte Bolig- og Planstyrelsen på tlf. 41 71 78 30 eller på lagbarpulje@bpst.dk.